Cân điện tử ME series Mettler Toledo

 

Cân điện tử phân tích ME series Mettler Toledo ( 4 số lẻ và 3 số lẻ )

CÂN ĐIỆN TỬ ME SERIES METTLER TOLEDO

Dòng cân ME Mettler Toledo có các model:

Cân phân tích ME 4 số lẻ: ME54, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E

Cân phân tích ME 3 số lẻ: ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303, ME303E, ME403, ME403E

Cân điện tử ME 2 số lẻ: ME1002, ME1002E, ME2002, ME2002E, ME3002, ME3002E, ME4002, ME4002E

* Mô tả sản phẩm

– ME series là dòng cân thế hệ mới nhất của Mettler Toledo sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc, được thiết kế trên nền tảng phương châm hiệu quả, thuận tiện và kinh tế.

– Cấu trúc vững chắc và chất liệu chất lượng cao, đảm bảo kết quả nhanh, ổn định và chính xác.

– Số hiển thị lớn trên màn hình sáng, kèm theo đèn nền đảm bảo dễ đọc trong tất cả các môi trường làm việc.

– Phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/ GLP

– Ứng dụng: Xây dựng, tổng cộng, trọng lượng động, cân đếm, mật độ, phần trăm trọng lượng, kiểm tra trọng lượng, thống kê,..

* Thông số kỹ thuật cân điện tử ME series

Model Khối lượng Độ chia(bước nhảy) Độ lặp lại Độ tuyến tính Kích thước đĩa cân
ME54/ME54E 54g 0.0001g 0.0001g 0.0002g 90 mm
ME104/ME104E 120g 0.0001g 0.0001g 0.0002g 90 mm
ME204/ME204E 220g 0.0001g 0.0001g 0.0002g 90 mm
ME103/ME103E 120g 0.001g 0.001g 0.002g 120 mm
ME203/ME203E 220g 0.001g 0.001g 0.002g 120 mm
ME303/ME303E 320g 0.001g 0.001g 0.002g 120 mm
ME403/ME403E 420g 0.001g 0.001g 0.002g 120 mm
ME1002/ME1002E 1200g 0.01g 0.01g 0.02g 180 mm
ME2002/ME2002E 2200g 0.01g 0.01g 0.02g 180 mm
ME3002/ME3002E 3200g 0.01g 0.01g 0.02g 180 mm
ME4002/ME4002E 4200g 0.01g 0.01g 0.02g 180 mm