Cân điện tử BJ-610C Precisa

Cân điện tử BJ-610C Precisa

Cân điện tử BJ-610C Precisa

THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ BJ-610C PRECISA

  •  Đĩa cân rộng, màn hình hiển thị LCD với backlight
  •  Vận hành bằng pin và adapter
  •  Ứng dụng: cân % khối lượng, thống kê, cân khối lượng bên dưới, chương trình đếm, cân động vật, cân khối lượng tổng

Thông số kỹ thuật cân điện tử BJ-610C Precisa:

  •  Khả năng cân: 610 g
  •  Khả năng đọc được: 0,01 g
  •  Khả năng lập lại: 0,01 g
  •  Tuyến tính: 0,02 g
  •  Đơn vị cân: g, mg, ozt, lb, tael..,
  •  Kích thước đĩa cân: 135 x 135 mm