Cân đếm hay cân đếm điện tử là dòng cân điện tử có chức năng cân đếm số lượng dựa trên trọng lượng của 1 đơn vị mẫu đếm.

Cân đếm thường có 3 màn hình hiển thị: khối lượng tổng, khối lượng 1 đơn vị và số lượng.

Cân đếm điện tử 1.5kg - 30kg