Cân bàn điện tử là dòng cân điện tử có các tải trọng 30kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 600kg. Các kích thước bàn cân để lựa chọn: 30x40cm, 40x50cm, 50x60cm, 60x80cm.

Có các dòng cân bàn như sau: cân bàn điện tử đếm số lượng, cân bàn điện tử tính tiền, cân bàn điện tử chống nước, cân bàn điện tử dạng ghế, cân bàn điện tử kết nối máy tính, kết nối máy in cho cân điện tử, cân bàn có đèn cảnh báo (phát hiện sản phẩm NG).

Cân bàn điện tử