Cân bàn điện tử in phiếu FFB-530, XFB-530 Excell

Cân bàn điện tử in biểu FB-530 Excell

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ IN FFB-530, XFB-530 EXCELL

Mô tả sản phẩm: 

Cân bàn điện tử FFB, XFB là dòng cân bàn điện tử tích hợp in phiếu.

Chức năng cân bàn điện tử in phiếu FFB-530, XFB-530:

– Độ chính xác: 1/15,000 (độ chính xác nội bộ 1/600,000).

– Đơn vị trọng lượng gồm: kg,g, lb.

– Có chức năng tự động hiệu chỉnh.

Cân bàn FFB-530, XFB-530 có chức năng mặc định số lượng, trong lượng, trừ bì, tích lũy trọng lượng.

– Có chức năng kiểm tra hiệu chuẩn (CHECK WEIGH: HI, OK, LO).

– Có chức năng đếm số lượng đơn giản trọng lượng tịnh / trọng lượng cả bì, tạm lưu trọng lượng trên màn hình, có chức năng cân động vật.

– Có chức năng in (có thể in các số liệu như thời gian, ngày tháng …)

 Lựa chọn giao diện

– Cổng kết nối RS232.
– Màn hình hiển thị (phía sau).

 Đặc điểm kỹ thuật cân bàn điện tử in FFB-530, XFB-530 Excell:

Loại cân

Trọng lượng

Bước nhảy

Độ chính xác

F-3040 FB530-30 30kg 2g 1/15,000
F-4050 FB530-75 75kg 5g 1/15,000
F-4050 FB530-150 150kg 10g 1/15,000
F-6080 FB530-150 150kg 10g 1/15,000
F-6080 FB530-300 300kg 20g 1/15,000
X-4252 FB530-30 30kg 2g 1/15,000
X-4252 FB530-75 75kg 5g 1/15,000
X-4252 FB530-150 150kg 10g 1/15,000
X-4252 FB530-300 300kg 20g 1/15,000
Nhiệt độ môi trường:0 °C ~ 40 °C
Nguồn điện:AC 110V/230V (±10%) + AcquyDC 6V/4AH
Kích thước màn hình hiển thị:LCD, 6 số, 25mm(̣độ cao chữ), LED ánh sáng
Kích thước bàn cân:F: 300 x 400mm, 400 x 500mm, 600 x 800mm; X: 420 x 520mm