Cân bàn điện tử GP AND

Cân bàn điện tử GP AND

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ GP AND

Mô tả sản phẩm:

Cân bàn điện tử GP AND (Japan) là dòng cân bàn điện tử có các model: GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-61K, GP-61KS, GP-60K, GP-60KS, GP-100K, GP-100KS, GP-102K.

– Cân GP AND có 2 loại: 1 loại màn hình rời, 1 loại có thể điều chỉnh cánh tay màn hình.

– Cân được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp có khả năng chống bụi và chống nước.

– Cân bàn GP AND đạt chuẩn IP65.

– Có nhiều đơn vị trọng lượng: g *, kg, oz, lb, lb-oz, ozt, ct.

– Tốc độ ổn định nhanh: 1.5s.

Thông số kỹ thuật dòng cân bàn điện tử GP AND:

Kiểu mẫu GP-12K GP-20K GP-30K
GP-30KS
GP-32K
GP-32KS
GP-40K GP-61K
GP-61KS
GP-60K
GP-60KS
GP-100K
GP-100KS
GP-102K
Khả năng cân 12 kg 21 kg 31 kg 31 kg /
6.1 kg ****
41 kg 61 kg 61 kg 101 kg 101 kg /
61 kg ****
Giá trị trọng lượng tối thiểu 0,1 g 1 g /
0.1 g ****
0,5 g 0,1 g 1 g 10 g /
1 g ****
Chế độ đếm Đơn vị khối lượng tối thiểu 0,1 g 1 g 0,5 g 0,1 g 1 g 10 g
Số mẫu 10, 25, 50 hoặc 100 miếng
Chế độ phần trăm Khối lượng tài liệu tham khảo tối thiểu 100% 10 g 100 g 50 g 10 g 100 g 1000 g
Tối thiểu hiển thị 100% 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào các tham chiếu được lưu trữ khối lượng)
Kích thước bàn cân 384 mm × 344 mm 386 mm × 346 mm