Cân đếm điện tử ICS445 Series Mettler Toledo

Cân đếm điện tử ICS445 series Mettler Toledo

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ ICS445 SERIES METTLER TOLEDO

ICS445 series có các model

ICS445d-3SE, ICS445d-6SE, ICS445d-15LA, ICS445d-35LA, ICS445k-0.6XS, ICS445k-3XS

ICS445k-6XS, ICS445k-6SM, ICS445k-15LA, ICS445k-15LA, ICS445k-35LA

– ICS445 có chức năng cân đếm cơ bản

– Phím mềm cấu hình cho chức năng phím truy cập nhanh, chẳng hạn như lấy mẫu để đếm

– Chúng được thiết kế để hoạt động dễ dàng và nhanh chóng

– Một tùy chọn thứ hai kỹ thuật số hoặc tương tự giao diện quy mô có thể được sử dụng để kết nối một nền tảng có trọng lượng thứ hai để tạo ra một hệ thống đếm hai quy mô chi phí hiệu quả. Nó đi kèm với một loạt các giao diện, có thể dễ dàng tích hợp vào quá trình của bạn

Thông số kỹ thuật cân đếm điện tử ICS445 series

Model Khối lượng Bước nhảy
ICS445d-3SE 3 kg 0.5g
ICS445d-6SE 6 kg 1g
ICS445d-15LA 15 kg 2g
ICS445d-35LA 35 kg 5g
ICS445k-0.6XS 0.6 kg 0.001g
ICS445k-3XS 3 kg 0.01g
ICS445k-6XS 6 kg 0.01g
ICS445k-6SM 6 kg 0.1g
ICS445k-15LA 15 kg 0.1g
ICS445k-35LA 35 kg 0.1g