Cân tiểu ly là dòng cân có độ chính xác cao và thiết kế nhỏ gọn. Cân tiểu ly thường được sử dụng để cân các vật có kích thước và khối lượng nhỏ.

Cân tiểu ly thường có độ chính xác từ 0.1g đến 0.01g. Có các dòng cân tiểu ly bỏ túicân tiểu ly để bàn.

Cân tiểu ly