Cân đếm HD-A/HD-B AND Japan

 

Cân đếm điện tử HD-B series AND-Japan

CÂN ĐẾM HD-A/HD-B AND

Mô tả sản phẩm:

Cân đếm HD-A/HD-B có các model: HD-12KA, HD-12KB, HD-30KA, HD-30KB, HD-60KA, HD-60KB tương ứng với khả năng cân 12kg, 30kg, 60kg .

Cân đếm điện tử HD-A AND-Japan

Thông số kỹ thuật cân đếm AND HD-A/HD-B:

Model

HD-12KA

HD-12KB

HD-30KA

HD-30KB

HD-60KA

HD-60KB

Mức cân/ bước nhảy

12kg x 2g

30kg x 5g

60kg x 10g

Độ phân giải

1/120000

Hệ số vật mẫu

5, 10, 25, 50 hoặc 100 (đối với HD-A series)

50, 10, 25, 50, 100 hoặc tùy chọn (đối với HD-B series)

Số lượng đếm tối đa

30.000 – 120.000

Độ tuyến tính

2g

5g

10g

Nhiệt độ hoạt động

– 10 đến 40 độ C

Cung cấp bao gồm

Manual, AC Adapter