Cân sàn điện tử được sử dụng để cân hàng hóa, nguyên liệu, bao bì trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng. Cân sàn có tải trọng 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn. Cân sàn nhập khẩu thường có các kích thước sàn cân: 1m x 1m, 1m2 x 1m2, 1m5 x 1m5.

Cân sàn điện tử