Cân treo điện tử có các tải trọng: 1 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 500kg, 300kg.

Cân treo điện tử móc cẩu phù hợp để cân các vật cồng kềnh, tải trọng lớn trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại.

Cân điện tử móc cẩu là dòng cân điện tử cấu tạo có móc treo thường sử dụng pa lăng hoặc cẩu trục để cân hàng ở trên cao.

Cân treo điện tử - Cân móc treo