Cân treo điện tử có các tải trọng: 1 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 500kg, 300kg. Cân móc treo là dòng cân điện tử có cấu tạo móc treo thường sử dụng pa lăng hoặc cẩu trục để cân hàng ở trên cao.

Cân treo điện tử - Cân móc treo