Cân treo điện tử có các tải trọng: 1 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 500kg, 300kg. Phù hợp để cân các vật cồng kềnh, tải trọng lớn trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại,...Cân móc treo là dòng cân điện tử có cấu tạo móc treo thường sử dụng pa lăng hoặc cẩu trục để cân hàng ở trên cao.

Cân treo điện tử - Cân móc treo