Cân điện tử 1kg - 30kg là những dòng cân điện tử được sử dụng để cân nguyên liệu, thành phẩm, bao bì hàng hóa, cân mẫu vật trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng. Các mức tải trọng cân thông thường 1kg, 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg. Độ chính xác thường từ 0.1g đến 1g (tùy theo mức tải trọng của cân).

 

 

Cân điện tử 1kg đến 30kg