Cân điện tử YOSHI có các dòng cân điện tử YW 3kg đến 30kg, cân điện tử đếm YC 3kg - 30kg, cân điện tử YB 1 số lẻ (0.1g), cân 2 số lẻ (0.01g), cân 3 số lẻ (0.001g), cân kiểm tra trọng lượng với đèn cảnh báo, cân kiểm tra số lượng với đèn cảnh báo.

Cân điện tử YOSHI