Cân xe tải lưu động WWS Dini Argeo Italy

CÂN XE TẢI LƯU ĐỘNG WWS DINI ARGEO ITALY

Hệ thống cân xe tải xách tay WWS Dini Argeo được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Italia sử dụng phù hợp cho các hoạt động: cân xe, kiểm tra kiểm soát tải trọng xe, giao nhận hàng hóa nội bộ…

  

TÍNH NĂNG

–         Tính bù trừ phục vụ thanh toán.

–         Đặt được khối lượng bì.

–         Chức năng tính tổng:

o       Cân không tự động (thực hiện bởi người vận hành) và tính tổng xe.

o       Cân tĩnh tự động cho từng trục và tính tổng xe.

o       Cân động tự động cho từng trục và tính tổng khối lượng xe

–         Hai chế độ hoạt động có sẵn:

o       Kiểm tra khối lượng xe với bản in khối lượng từng trục và sai lệch giới hạn cả xe.

o       Tổng trục với chức năng cân xe vào, xe ra.

–         Khối lượng vào / ra lưu trữ thông qua mã ID hoặc biển số xe (lên đến 999 chuyến).

–         Các chức năng của bàn phím được cho phép tùy biến hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng.

–         15 định dạng cấu hình và chuỗi in chứa 32 ký tự (ví dụ: Mã số, Mã lô, ID người vận hành, số ca, v.v.).

–         Cơ sở dữ liệu 500 khách hàng, biểu diễn bởi 25 ký tự chữ cái và số.

–         Cơ sở dữ liệu 500 loại hàng, biểu diễn bởi 25 ký tự chữ cái và số.

–         Cơ sở dữ liệu 500 xe, mỗi biển số xe ký hiệu bởi 10 ký tự chữ cái và số được liên kết với khối lượng bì xe.

–         6 cấp độ quản lý với biểu mẫu in độc lập: tổng cộng phần, tổng cộng chung, tổng cộng tổng quát, tổng cộng theo khách hàng, tổng cộng theo loại hàng và tổng cộng theo xe.

–         Biểu mẫu in hoàn toàn có thể lập trình từ bàn phím hoặc máy tính (bằng cách sử dụng phần mềm Dinitools miễn phí), với trọng lượng của từng trục cũng như tổng trọng lượng của xe. 30 định dạng in có thể được kết hợp với các chức năng khác nhau (phím PRINT, tính tổng, tổng khách hàng, tổng hàng và tổng xe, tổng phần, tổng chung, tổng tổng quát …); mỗi định dạng in ấn có thể chứa lên đến 2048 vị trí mà đó có thể là mã ASCII hoặc khối in cấu hình sẵn (ví dụ: tên công ty, số lô, khối lượng lũy tiến, khối lượng tổng, bì, hàng, v.v.).

–         Kiểm tra khối lượng hàng hóa vận chuyển trên xe, in và xuất các biên bản giao nhận hàng hóa.

–         Dùng cho các đơn vị chức năng để kiểm soát tải trọng, kiểm tra xe vi phạm tải trọng.

–         Kiểm tra khối lượng của từng bánh xe, từng trục xe và tổng toàn bộ xe.

–         Tính toán độ lệch tâm của tải trọng để xác định ảnh hưởng đến cấu trúc khung.

–         Cân vào những thời điểm hạn chế về thời gian (thu hoạch, cây trồng, v.v.) mà không cần móng cố định lâu dài.

–         Phục vụ các công ty vận tải, chủ xe để kiểm tra xe quá tải tránh bị phạt.

–         Có kết nối không dây giúp thuận tiện cho việc triển khai tại hiện trường.