Cân tiểu ly cơ TG 628

Cân tiểu ly cơ TG-628

CÂN TIỂU LY CƠ TG 628

– Mức cân: 200g

– Độ đọc: 1mg

– Kích thước đĩa cân: 75mm

– Kích thước: 45 x 34 x 61cm

– Trọng lượng: 12kg