Cân điện tử WT-CF series Want balance

can wt cf want balance

CÂN ĐIỆN TỬ WT-CF WANT BALANCE

Cân điện tử WT-CF series có các model:

WT5002CF, WT6002CF, WT10002CF, WT20002CF, WT30002CF

– Mức cân: từ 500g – 3000g.
– Bước nhảy của cân: 0.01g
– Độ nhạy và chính xác cao.
– Dễ thao tác và sử dụng.
– Hiển thị màn hình LCD lớn, đèn màu sáng trắng
– Kích thước đĩa cân inox: Ø 160mm
– Lựa chọn nhiều đơn vị cân: g, ct, oz, lb, *, %, pcs
– Lưu nhớ đơn vị cân lần trước;
Hiệu chuẩn cân đồng bộ;
– Tự động trừ bì;
– Chức năng chính: Chuyển đổi đơn vị cân, đếm số lượng, tính phần trăm (%)
– Tính năng: Cân thông thường, cân đếm số lượng, tính phần trăm (%).
– Trọng lượng cân: 3kg.