Cân điện tử FX-i AND Japan

Cân điện tử FX-i AND

CÂN ĐIỆN TỬ FX-i AND

Mô tả sản phẩm:

Cân điện tử FX-i Series của hãng AND Japan có các model:

FX-120i, FX-200i, FX-300i, FX-500i, FX-1200i, FX-2000i, FX-3000i, FX-5000i

1, Tính năng cân điện tử FX-i AND:

Tốc độ ổn định nhanh khoảng 1 giây
Cơ chế bảo vệ chống rung lắc và quá tải.
Nhiều đơn vị trọng lượng: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt
Màn hình hiển thị VFD sáng rõ.
Phù hợp với các tiêu chuẩn GLP / GMP / GCP / ISO
Chế độ đếm được cải thiện với Chế độ đếm tự động (ACAL)
Chế độ tính phần trăm
Chế độ cân động vật
Chức năng tính toán thống kê
Chức năng so sánh
Chức năng bật / tắt tự động
Chức năng cân móc

2, Thông số của cân điện tử FX-i AND:

Model FX-120i FX-200i FX-300i FX-500i
Tải trọng 122 g 220 g 320 g 520 g
Độ chính xác 0,001 g
Chế độ đếm Khối lượng đơn vị tối thiểu 0,001 g
Số mẫu 5, 10, 25, 50 hoặc 100
Chế độ phần trăm 100% khối lượng tối thiểu tham khảo 0.100 g
Hiển thị tối thiểu 100% 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào khối lượng tham khảo được lưu trữ)
Kích thước đĩa cân Ø130 mm

 

Model FX-1200i FX-2000i FX-3000i FX-5000i
Tải trọng 1220 g 2200 g 3200 g 5200 g
Độ chính xác 0,01 g
Chế độ đếm Khối lượng đơn vị tối thiểu 0,01 g
Số mẫu 5, 10, 25, 50 hoặc 100
Chế độ phần trăm 100% khối lượng tối thiểu tham khảo 1,00 g
Hiển thị tối thiểu 100% 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào khối lượng tham khảo được lưu trữ)
Kích thước đĩa cân Ø150 mm