Cân điện tử BL Shimadzu Japan

cân bl shimadzu

CÂN ĐIỆN TỬ BL SHIMADZU

Mô tả sản phẩm:

Dòng cân tiểu ly điện tử BL Shimadzu có các model sau: BL-320S, BL-620S, BL-3200S, BL-220H, BL-2200H, BL-320H, BL-3200HL, BL-3200H .

1. Tính năng:

Dòng cân BL Shimadzu có nhiều chế độ cân có thể đáp ứng những yêu cầu ứng dụng khác nhau của người sử dụng
+ Cân theo tỷ lệ %
+ Cân theo định dạng giá trị trọng lượng Gross/ Net
+ Chế độ cân tĩnh
+ Chế độ cân động nhờ chế độ lọc số
+ Có thể chuyển đổi qua lại các đơn vị lượng phổ biến khác nhau.
+ Chức năng cân trừ bì bằng hai chế độ : Trừ bì trực tiếp bằng trọng lượng bì, trừ bì bằng cách nhập giá trị trọng lượng bì đã biết trước.
+ Có cổng RS232 .

 

giá cân bl shimadzu

2. Thông số kỹ thuật cân tiểu ly Shimadzu BL series:

Model

Khối lượng

Độ chia(bước nhảy)

Kích thước đĩa cân (mm)

BL-320S

320g

0.01g

100 x 100

BL-620S

620g

0.01g

160 x 124

BL-3200S

3200g

0.1g

160 x 124

BL-220H

220g

0.001g

100 x 100

BL-2200H

2200g

0.01g

160 x 124

BL-320H

320g

0.001g

100 x 100

BL-3200HL

3200g

0.01g

160 x 124

BL-3200H

3200g

0.01g

160 x 124