Ắc quy dùng cho cân điện tử

 

Ắc quy dùng cho cân điện tử

Ắc quy dùng cho cân điện tử

Ắc quy khô được dùng cho các dòng cân: cân bàn, cân sàn, cân treo, cân thông dụng, cân đếm, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thủy sản