Ắc quy dùng cho cân điện tử

 

Ắc quy dùng cho cân điện tử

Ắc quy dùng cho cân điện tử

Ắc quy dùng cho cân điện tử, các dòng cân như: cân bàn, cân sàn, cân treo, cân thông dụng, cân đếm, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân thủy sản.